منوی رستوران
این منو و قیمت ها مخصوص رستوران میراث می باشد و قیمت های بخش سفارش آنلاین مخصوص شعبه کترینگ میراث